Cam hữu cơ Hàm Yên cho thu nhập cao

Qua hơn 1 năm triển khai mô hình trồng cam hữu cơ chuyển đổi, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) có thu nhập cao. Anh Nguyễn Khắc Điệp, tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất cam hữu cơ Tháng ba, cam Hàm Yên đã vào cuối vụ thu hoạch....

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án tăng cường cơ cấu sản xuất và tiếp thị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại phía Bắc Việt Nam (MOAP) giai đoạn 1/4/2016- 31/3/2019 hợp tác giữa Hiệp Hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Cơ quan phát triển nông nghiệp Châu Á – Đan Mạch (ADDA) Hiệp Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam- Dự án MOAP có nhu cầu lựa chọn...