THỦ TỤC KẾT NẠP HỘI VIÊN

Bước 1: Tải đơn xin gia nhập Hiệp hội Để có thể tải đơn, Quý vị truy cập vào link sau: Mẫu 1: Dành cho cá nhân (nếu quý vị là người tiêu dùng, cá nhân sản xuất hoặc kinh doanh có quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ). Tải mẫu tại đây Mẫu 2: Dành cho tập thể (nếu quý vị là một tập thể như công ty, HTX,…có...