Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch nông nghiệp

Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 – AgroViet2018 do Bộ NN-PTNT tổ chức vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo “Bàn về sản phẩm Du lịch sinh thái nông nghiệp hữu cơ tại TP Đà Nẵng”.

Tại hội thảo, Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã có tham luận về việc phát triển nông nghiệp hữu cơ phục vụ khai thác du lịch khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

nông nghiệp hữu cơ
Một số mô hình SX nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch tham quan, trải nghiệm đã bước đầu hình thành tại Đà Nẵng

Theo Sở NN-PTNT Đà Nẵng, đến nay, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã bước đầu hình thành một số mô hình, cơ sở SX hữu cơ tại các địa phương như: Mô hình trồng rau kết hợp với du lịch như làng rau Trà Quế tại Quảng Nam; Tập đoàn Quế Lâm liên kết phát triển SX hữu cơ tại các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam…

Đặc biệt là mô hình nông nghiệp hữu cơ của Công ty Kei’s Nhật Bản đầu tư tại Bình Định. Riêng với TP Đà Nẵng, đến nay đã hình thành 6 cánh đồng lúa hữu cơ, diện tích gần 150ha, SX lúa hữu cơ đạt năng suất bình quân từ 65 – 75 tạ/ha, giá bán gạo hữu cơ cao gấp 2 lần so với gạo thường, đang được tập trung mở rộng phát triển đến năm 2020 đạt 500ha, đồng thời tiếp tục phát triển, nhân rộng SX hữu cơ trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng rau, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản…

Việc tạo ra sản phẩm hữu cơ với sự phát triển đồng bộ, hiệu quả sẽ là một trong những điểm tham quan du lịch để khai thác tối đa, hiệu quả tiềm năng về du lịch của khu vực, đồng thời hiệu quả từ hoạt động du lịch nông nghiệp sinh thái sẽ góp phần tạo động lực cho SX nông nghiệp hữu cơ phát triển.

Nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam đã qua gần 10 năm phát triển nhưng tập trung chủ yếu trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, đến cuối năm 2017 đã có 33/63 tỉnh, thành phố đã có mô hình SX nông nghiệp hữu cơ với diện tích khoảng 70 nghìn ha (gấp 3,6 lần so với năm 2010) với nhiều hình thức đầu tư có quy mô khác nhau như hộ, nhóm hộ, HTX, DN… Tuy nhiên, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vẫn còn khá mới đối với người tiêu dùng, còn hạn chế về quy mô SX cũng như thị trường tiêu thụ, chưa có quy chuẩn và tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại sản phẩm…

Nguồn: Nông Ngiệp

Share this post:

Related Posts

Bin`h Luận