Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp 4.0: Yêu cầu cấp bách

Hiện nay, nền nông nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, thành thạo việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật… mới tạo được hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình độ chuyên môn của lao động khu vực nông thôn còn thấp, hệ thống đào tạo nghề lạc hậu, chưa đáp ứng...

Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác với Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản – Bộ NN&PTNT

Hôm qua, ngày 21 tháng 6 năm 2017 Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản – Bộ NN&PTNT; đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Ngày 21/6/2017 Bộ NN&PTNT; đã tổ chức Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ Cục chế biến và phát triển...