Nông nghiệp hữu cơ: Cần giải quyết bài toán thương hiệu và phân phối

Muốn đầu tư sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hữu cơ phải xây dựng, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng và khai thác hiệu quả các kênh phân phối. Đây là nhận định của các chuyên gia, đồng thời cũng là những doanh nhân đã đầu tư sản xuất, kinh doanh nông sản hữu cơ tại chương trình tọa đàm “Nông nghiệp hữu...

Diễn đàn Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam – phát triển và hội nhập

Sáng 16/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên toàn thể Diễn đàn Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam-Phát triển và hội nhập. Thủ tướng chủ trì phiên toàn thể Diễn đàn Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Sáng 16/12 tại Hà...