TS Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam khóa VIII

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vui mừng thông báo tin vui tới các hội viên là: Tại Đại hội TWMTTQ Việt Nam, TS. Hà Phúc Mịch- Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủỷ ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kì 2014-2019.

TS Hà Phúc Mịch – Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam khóa VIII 
Sau 03 ngày (25, 26, 27/9/2014) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã thành công tốt đẹp và bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Đòan Chủ tịch và Ủy viên BCH MTTQ VN khóa VIII. 
Tại phiên bế mạc Đại hội vào chiều ngày 27/9/2014, với không khí làm việc tập trung, dân chủ và trách nhiệm, ông Vũ Trọng Kim – Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến tham luận và  phát biểu tại Đại hội. Hầu hết các ý kiến phát biểu tại Đại hội đều thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội. Trên cơ sở đó các Đại biểu đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các Bộ, ngành, cơ quan TW cần hoàn thiện chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc; làm rõ hơn mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận, giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đồng thời sớm ban hành thông tư hướng dẫn, quy định về giám sát và phản biện xã hội và luật hoá công tác giám sát tổ chức, cá nhân theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị để MTTQ thực hiện đúng vai trò, chức năng như Hiến pháp 2013 đã quy định. Về việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, các ý kiến phát biểu cũng đề nghị cần phải hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư một cách thiết thực và có hiệu quả. Các đại biểu cũng kiến nghị cấp uỷ các cấp cần cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ sao cho phù hợp và thực hiện chính sách đối với cán bộ MTTQ trong phạm vi toàn quốc, nhất là các cán bộ Mặt trận ở cơ sở…
Tiếp theo là bà Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố danh sách Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam khoá VIII đã được Đại hội hiệp thương ngày 26/9/2014 gồm 383 vị, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các tổ chức chính trị – xã hội, các cá nhân tiêu biểu người Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tại phiên làm việc thứ nhất, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VIII cũng thống nhất cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch, 06 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VIII. Ông Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VII tiếp tục được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VIII, Ông Vũ Trọng Kim – Uỷ viên TW Đảng,  Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VII tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VIII.
  Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vui mừng thông báo tin vui tới các hội viên là: Tại Đại hội TWMTTQ Việt Nam, TS. Hà Phúc Mịch- Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủỷ ban MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kì 2014-2019. 
Hiệp hội tin tưởng rằng Chủ tịch Hà Phúc Mịch vào Đoàn Chủ tịch TWMTTQVN thì vị thế của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ được khẳng định và nâng cao vai trò của mình trong MTTQVN thời gian tới.
Xin chúc mừng Chủ tịch Hiệp hội NNHC Việt Nam Hà Phúc Mịch


Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQVN khóa VIII ra mắt Đại hội chiều 27/9/2014
( TS Hà Phúc Mịch đứng giữa hàng 2)

Tin và ảnh 
GS.TS. Phạm Thị Thùy
Đại biểu dự Đại hội MTTQVN khóa VIII

Share this post:

Related Posts

Bin`h Luận